���� ������
עברית  
תמונת האמן ומוצריו

Beggar's- Amit Brilliant

Art Type: ReDesign- Recycling
"There is a growing common conscience about the
need to recycle plastic waste.
Rather beyond the imagination is the re-use of
shopping bags and commercial wrapping- and
packing-materials to fabricate a complete new line
of products: the unique BEGGAR'S flip-purses,
make-up/pencil cases, lunchboxes, document-
folders, clutches and handbags.
In simple and smart designs BEGGAR'S combines
plastic waste material into durable, practical and
irresistible "one-ofs"

Nachlat Benjamin st. 3.
0523-518090
03-5162069
Anona Design אתרי אינטרנט איכותיים פותח במקור על ידי אפריקום מערכות
Original vision & Operation
by Conceptrio
© כל הזכויות שמורות
לעמותת אומני מדרחוב נחלת בנימין
info@nachlat-binyamin.com